Home Bezwaar
Advertenties
Zodra een zorgverlener de komende tijd gaat deelnemen aan het landelijk patientendossier (EPD), zal de patient daarvan op de hoogte worden gebracht. Bij het eerste bezoek aan een zorgverlener, zal deze toestemming aan de patient moeten vragen om het landelijk EPD in te mogen zien.

Als een patient bezwaar heeft tegen opname van de medische gegevens in het landelijk elektronisch patientendossier, kan hij dit op twee manieren aangeven:

  • gedeeltelijke afscherming: de patient kan bij een zorgverlener melden dat (een deel van) de medische gegevens niet ingezien mogen worden door andere zorgverleners. De zorgverlener is verplicht om deze gegevens dan af te schermen in het landelijke EPD.
  • volledige afscherming: de patient kan een bezwaarformulier invullen waarmee alle gegevens afgeschermd worden in het landelijke EPD. Geen enkele zorgverlener kan dan de gegevens van de patient inzien. Het bezwaar wordt afgehandeld door het "informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD".

Een bezwaar tegen het uitwisselen van de gegevens kan op een later tijdstip altijd weer gewijzigd worden.

Het is aan te raden om een eventueel bezwaar altijd eerst vooraf met de huisarts te bespreken.

 
Zoeken
Advertenties