Home Misbruik
Advertenties
Als een patient het vermoeden heeft dat de gegevens in het elektronisch patientendossier (EPD) ten onrechte zijn ingezien of misbruikt, kan hij dat vermoeden melden bij het "informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD". De melding kan via een contactformulier op de website van het informatiepunt of schriftelijk per brief (Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD, Postbus 16114, 2500 BC 's-Gravenhage). De patient zal op de hoogte gehouden worden van de verdere procedure.


De melding moet zo volledig mogelijk ingediend worden. Bij voorkeur met de gegevens van de betrokken zorgverlener of medewerker, datum, tijdstip, etc.
De melding zal vertrouwelijk in behandeling worden genomen.
Na ontvangst van de melding ontvangt de patient een ontvangstbevestiging. De melding zal door het informatiepunt worden doorgezonden voor nader onderzoek naar het College Bescherming Persoonsgegevens (ingeval van mogelijk misbruik van persoonsgegevens) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (ingeval van mogelijk misbruik van medische gegevens).

Zie ook onze pagina met nieuwsberichten: De strafrechter kan artsen die misbruik maken van het elektronisch patientendossier (EPD) uit hun beroep zetten. Tot nu toe was dit voorbehouden aan de tuchtrechter. (02-02-2009)

 
Zoeken
Advertenties