Home Nieuwsberichten
Advertenties

Zorgverleners (bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen) die onnodig via het elektronisch patiëntendossier medische gegevens inzien kunnen zware straffen krijgen. Ze lopen de kans de bevoegdheid hun vak uit te oefenen te verliezen.

Lees meer...

 

Zo’n 5000 zorgaanbieders hebben nog voor 1 juli subsidie aangevraagd als tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken om aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). In totaal is nu voor ongeveer 90 procent van de apotheken, 75 procent van de huisartspraktijken en 90 procent van de huisartsenposten subsidie aangevraagd. Per 1 juli jl. is de subsidieregeling LSP beëindigd.

Lees meer...

 

Burgers krijgen voorlopig geen toegang via internet tot hun EPD. De methodiek van aanmelden blijkt een te groot beveiligingsrisico. Ondertussen is een goed alternatief nog niet voor handen.

Lees meer...

 

Slechts 15 procent van de zorgaanbieders is aangesloten op het EPD. Vooral huisartsenpraktijken en ziekenhuizen doen het slecht. Veel leveranciers kunnen hun systemen niet koppelen.

Lees meer...

 

Burgers krijgen in de nabije toekomst geen toegang tot hun Elektronisch Patientendossier (EPD) via internet. Het aanmelden, wat via DigiD en sms zou moeten verlopen, vormt nog een te groot beveiligingsrisico.

Lees meer...

 

Minister Klink van volksgezondheid mag voorlopig geen definitieve besluiten nemen over het elektronisch patientendossier. Dat is de uitkomst van een motie die door de Eerste Kamer is aangenomen.

De veiligheid en bescherming van de privacy moet eerst beter geregeld zijn. Daarna kan eventueel verder gegaan worden met het EPD. Ook de verplichte aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) is uitgesteld. Medici mogen zich hier nog wel vrijwillig op aansluiten, maar dan moeten de patienten daarover wel geinformeerd worden.

 

 

Medisch specialisten in Belgie zijn overwegend positief over het eHealth-platform, zo blijkt uit een enquête van een vakblad. Drie van de vijf medici beoordelen het platform voor het uitwisselen van patientgegevens met "goed" tot "zeer goed".

Dit blijkt uit een enquete onder bijna 1400 medisch specialisten in Belgie. 60% van hen oordeelde positief over het belgische EPD.

Bron: twealers.net (lees verder)

 

 
Demissionair minister Ab Klink van Volksgezondheid moet voorlopig stoppen met voorbereidingen voor de invoering van het elektronisch patientendossier (EPD). De eerste kamer zal naar verwachting een motie daartoe aannemen.

De eerste kamer wil eerst zien dat onder andere de privacy van patienten beter geregeld is.

Bron: nu.nl (lees verder)
 

Donderdag 15 april 2010 was bij het NEN een openbare bijeenkomst van de NEN-beleidscommissie met als thema 'Logging - vastleggen van acties op het elektronisch patientendossiers'.

De invoering van het EPD leidt tot meer aandacht voor de beveiliging van digitale gegevens in de zorg. Men is bezig met normen (ISO/NEN).

Belangrijk is dat goed wordt bepaald wie er toegang tot de gegevens krijgt. Bovendien moet het mogelijk zijn om na te gaan wie welke gegevens wanneer ingezien heeft. Dit alles om de rechten van de patient te kunnen waarborgen.

Bron: www.computable.nl (lees verder)

 

03-02-2010: Toezicht op toegang EPD schiet ernstig tekort

Heel veel mensen krijgen toegang tot het EPD. Hoe het toezicht op misbruik wordt geregeld, blijft vaag. Niemand wil het doen, het is eigenlijk niet mogelijk en veel geld is er niet.

Er zijn nogal wat mensen die toegang krijgen tot het medische dossier. Wie geen bezwaar heeft gemaakt opent zijn of haar dossier voor een lange en brede lijst van mensen in de zorg.

Bron: webwereld.nl (lees verder)

 
Meer artikelen...
Zoeken
Advertenties