Home Veiligheid
Advertenties
De medische gegevens worden bewaard in de computersystemen van de eigen zorgverlener. Er is dus geen centraal systeem waarin alle medische gegevens worden opgeslagen.

Op het moment dat een patient voor het eerst bij een zorgverlener onder behandeling komt, dient de zorgverlener toestemming te vragen aan de patient om het EPD in te mogen zien. Met die toestemming kan de betreffende zorgverlener in het landelijke patientendossier zien welke andere zorgverleners informatie beschikbaar heeft over de patient en vervolgens kan hij deze informatie opvragen.

Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen verbonden aan het bewaren, opvragen en verzenden van de gegevens. De zorgverlener heeft zich te houden aan het beroepsgeheim en mag de informatie in het dossier dus niet zomaar delen met anderen.

De zorgverlener kan alleen gegevens in het EPD opvragen door middel van een persoonsgebonden toegangspas. Door middel van deze pas kan het systeem beoordelen of de zorgverlener toestemming heeft om gegevens te kunnen opvragen.

Het elektronisch patientendossier is niet toegankelijk voor bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen of werkgevers.

Iedere inzage in het EPD wordt geregistreerd. Een patiënt kan een overzicht opvragen waarin hij kan terugvinden welke zorgverlener het dossier heeft ingezien en op welk moment.

De gegevens worden opgeslagen en uitgewisseld op basis van het BSN (burgerservicenummer). Om te verifieren dat een patient daadwerkelijk hoort bij het BSN dat hij opgeeft, kan de zorgverlener vragen om legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

 
Zoeken
Advertenties