Home Gegevens
Advertenties
Bij invoering van het landelijk patientendossier worden gegevens uitgewisseld over voorgeschreven medicijnen en de huisartsenwaarneemgegevens.
De huisartsenwaarneemgegevens omvatten de belangrijkste gezondheidsproblemen van een patient en de voorgeschreven medicatie.

In een later stadium zullen ook andere gegevens aan het EPD worden toegevoegd zoals onder andere uitslagen van laboratoriumonderzoek en rontgenfoto's.

De patient heeft altijd het recht om de eigen gegevens in het EPD in te zien.
 
Zoeken
Advertenties